เราดูแลระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการบริการและการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

บริการพื้นที่เว็บไซต์ และ อีเมล์สำหรับองค์กร ธุรกิจ ทุกขนาด

เริ่มต้น

1,65000/ปี

 • พื้นที่ 1.5 GB

 • อีเมล์ 10 ผู้ใช้งาน

 • เมลลิ้งสิส 10 ผู้ใช้งาน

 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด

เล็ก

5,50000/ปี

 • พื้นที่ 10 GB

 • อีเมล์ 20 ผู้ใช้งาน

 • เมลลิ้งสิส 20 ผู้ใช้งาน

 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด

กลาง

9,00000/ปี

 • พื้นที่ 20 GB

 • อีเมล์ ไม่จำกัด

 • เมลลิ้งสิส ไม่จำกัด

 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด

ใหญ่

12,50000/ปี

 • พื้นที่ 30 GB

 • อีเมล์ ไม่จำกัด

 • เมลลิ้งสิส ไม่จำกัด

 • ปริมาณข้อมูลไม่จำกัด

หากคุณตัดสินใจยังไม่ได้ ปรึกษาเราได้

โทร - 089 990 2934

หรือ

Email - sales@simlysishost.com

ด้วยปัจจุบันการใช้งาน Email มีความจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ฉะนั้น Mail Server จึงมีส่วนสำคัญกับด้าน ธุรกิจเป็นอย่างมาก

Simlysis เล็งเห็นความสำคัญการใช้งานด้าน Email จึงทุ่มเทกำลังคนและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการ Email เพื่อให้ได้ Mail Server ที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

พร้อมให้บริการ